E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş.’ye ait olan “www.nevkart.com.tr” internet sitesini (bundan böyle kısaca "Site" olarak anılacaktır.) ziyaret eden, kullanan veya bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes (bundan böyle "Kullanıcı" olarak anılacaktır.) işbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.)’nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartların tamamı ile birlikte, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu Site’deki diğer talimatların bağlayıcı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu Site’de yer alan şartları kabul etmemesi halinde, Site’ye erişmemesi ve kullanmaması, kullanmaya başlanmış olması durumunda derhal kullanımı durdurması gerekmektedir.

www.nevkart.com.tr, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. www.nevkart.com.tr’nin değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, www.nevkart.com.tr hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.

www.nevkart.com.tr ve Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında, ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

1. Hizmetten Yararlanabilecekler

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın ‘www.nevkart.com.tr’ internet sitesine giriş yapması ve işbu Site’de yer alan ‘Üye Ol’ adımındaki “Kullanıcı sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemesi ile yürürlüğe girecektir.

2. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Konusu

İşbu Sözleşme, www.nevkart.com.tr’in vereceği hizmetlere ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3. nevkart’ın Hak ve Sorumlulukları

 1. www.nevkart.com.tr, Kullanıcı tarafından iletilen veya Site üzerinden yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, ahlaka ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 2. Site’ye girilen bilgilerin güvenliği Verisign SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

 3. www.nevkart.com.tr, Site’nin virüslere karşı korunması için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 4. Site’nin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da Mücbir Sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan www.nevkart.com.tr ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda www.nevkart.com.tr, bu Site’nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 5. Bu Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan www.nevkart.com.tr sorumlu değildir. www.nevkart.com.tr, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 6. www.nevkart.com.tr işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Site’yi kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site’de yayım anında yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

 7. www.nevkart.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 8. Bu Site, www.nevkart.com.tr’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. www.nevkart.com.tr, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 9. İşbu Sözleşme’de belirlenen ve www.nevkart.com.tr tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından www.nevkart.com.tr hesabının gerek www.nevkart.com.tr’yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya www.nevkart.com.tr’nin ticari itibarının Kullanıcı’nın eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde www.nevkart.com.tr, Kullanıcı’nın üyeliğini derhal iptal etme, Kullanıcı’ya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, Site üzerinde yer alan "Arkadaşını Davet Et" uygulaması, istenmeyen Ticari İleti/ “unsolicited bulk e-mail” (UCE/SPAM) gönderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde Kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, Kullanıcı’nın hesabı kuponları da dahil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. www.nevkart.com.tr’nin bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

 10. www.nevkart.com.tr, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

4.Kullanıcı’nın Hak ve Sorumlulukları

 1. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe www.nevkart.com.tr’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 2. Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile Site’deki tüm bilgi, resim, nevkart markası ve diğer markalar, nevkart alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Site’de bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. www.nevkart.com.tr’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 3. Bu Site’de yer alan materyaller, ilgili telif hakkı ve ticari marka hakları ile korunmaktadır.

 4. Site, sadece yasal olarak ve kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, işbu Site’yi kullanmakla yasalara uygun davranacağını taahhüt eder. Kullanıcı, haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler nedeniyle sorumludur. www.nevkart.com.tr, bu tür davranışlara engel olmak için Kullanıcı’nın Site’ye girişini yasaklamak, şikayette bulunmak vb. uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

 5. Site’yi kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın Site’de yaptığı işlemlerden ötürü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, www.nevkart.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, www.nevkart.com.tr’ye açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin www.nevkart.com.tr’ye açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda www.nevkart.com.tr’nin münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6. Kullanıcı, Site’de kendisinden istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. Kullanıcı, www.nevkart.com.tr’ye bildirdiği iletişim bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin güncelliğinden sorumludur. Bilgilerin güncel, tam ve/veya doğru olmamasından dolayı kaynaklanacak sorunlarda her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

 8. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile, Site’nin sahibi olan E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. veya iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetlerinin, www.nevkart.com.tr’ye bildirmiş olduğu iletişim bilgileri vasıtasıyla kendisine e-posta, telefon, cep telefonu, mektup, basılı evrak vb. iletişim yöntemleri ile ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

 1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilliveya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları www.nevkart.com.tr veya belirtilen ilgilisine ait olup,ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’dekihizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 2. Sözleşme gereğince ve bu Sözleşme’nin ifası sırasında hazırlanan raporlar, spesifikasyonlar ve wwwnevkart.com.tr’nin ticari bilgi, tecrübe ve know-how’ından faydalanılarak üretilen her türlü dökümanüzerindeki fikri mülkiyet ve diğer tüm telif hakları saklıdır.

 3. Kullanıcılar, Site üzerinden ya da e-posta ile görüş ve önerilerini www.nevkart.com.tr’ye göndermekle www.nevkart.com.tr’nin söz konusu bu görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkıolduğunu ve bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 4. Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işlemetutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için www.nevkart.com.tr’nin önceden yazılı iznive onayı gerekir. Bu sebeple işbu Site’de yer alan bilgiler www.nevkart.com.tr’nin yazılı izniolmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’ninbütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. www.nevkart.comtr’nin yazılı izni olmadıkça işbu Site’ye link verilmesi de yasaktır.

6. Gizli Bilgi

 1. www.nevkart.com.tr, Site üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı’nın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde www.nevkart.com.tr personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 2. www.nevkart.com.tr, işbu Sözleşme’de belirtilen haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. www.nevkart.com.tr, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 3. www.nevkart.com.tr, Gizli Bilgiler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. www.nevkart.com.tr’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.nevkart.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 4. Gizlilik yükümlülüğü ile ilgili bu Sözleşme’de yer almayan hususlarda ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri geçerli olacaktır.

7. Mücbir Sebep

 1. Taraflar’dan hiçbiri diğerine karşı, kendi kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) kaynaklanan ve doğrudan doğruya akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya Taraflar’ın bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

 2. Mücbir Sebebe maruz kalan Taraf, derhal diğer Taraf’a bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek ve bir an önce Mücbir Sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için öngörülen işlemleri yerine getirecektir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 3. Mücbir Sebep nedeniyle www.nevkart.com.tr, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmemeden ötürü sorumlu tutulamayacak veya temerrüt addedilmeyecek yahut bu durumlar nedeniyle www.nevkart.com.tr’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 1. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz ve/veya uygulanamaz olması tüm Sözleşme’nin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

 2. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin yasal veya başka sebeplerle geçersiz veya yasadışı olması halinde, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve yasallığını etkilemez ve diğer maddeler yürürlüğünü sürdürür.

9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 1. www.nevkart.com.tr, işbu Sözleşme’yi ve bu Site’deki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. www.nevkart.com.tr’nin değişiklikleri Kullanıcı’ya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, www.nevkart.com.tr hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 2. www.nevkart.com.tr, dilediği zaman Site’nin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin Site’deki bazı özelliklere ve bilgilere veya Site’nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

10. Feragat

Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kısmen veya tamamen kullanılmamış olması o haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunun gibi, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, bu durumun diğeri tarafından kabul edildiği ya da anılan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.

11. Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilecektir.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez/Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.